Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna

Zarząd BPIK Sp. z o.o. działając w oparciu o uzyskane decyzje zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna wprowadza nowe stawki za wykonywanie ww. czynności: Lp. Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto 1 Opłata za wywóz odpadów płynnych na terenie gminy […]

Praca PSZOK w okresie wielkanocnym

INFORMACJA Szanowni Mieszkańcy gminy Bieruń informujemy, iż w dniu 16.04.2022 r. (Wielka Sobota)  PSZOK będzie NIECZYNNY.

Informacja dotycząca mycia pojemników

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem w dniach 4 – 7 kwietnia br. (rejony VI – IX) oraz 11 – 15 kwietnia br. (rejony I – V) realizowane będzie myciei dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane.  Prosimy o pozostawienie pojemników po odbiorze odpadów celem poddania ich wspomnianym powyżej zabiegom. Z góry dziękujemy za ułatwienie realizacji planowanego […]

Informacja dotycząca zagospodarowania odpadów typu papa, ondulina, wełna mineralna.

Informacje dotyczące zagospodarowania odpadów takich jak: papa, ondulina, wełna mineralna można uzyskać pod numerem telefonu 32 70-70-120 firma Master Odpady i Energia Sp. z o.o. – Tychy, ul. Serdeczna 100

Artykuł – Deszczówka

Deszczówka Żyjemy w czasach w których woda staje się zasobem deficytowym, nie dość że dostawy wody stale drożeją, to jest jej coraz mniej. Zasadnym wydaje się więc magazynowanie wody deszczowej. Przy budowie domu łatwo niewielkim kosztem zaplanować zbiorniki do magazynowania deszczówki. Posiadacze domów już istniejących również mogą doposażyć się w zbiorniki do magazynowania wody, którą […]

Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. działając w oparciuo obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) informuje, iż zabronione jest odprowadzanie wód opadowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych, […]

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT