Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Bieruńskim Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Z IOD można kontaktować się pod adresem email: daneosobowe@bpik.com.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora (ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń).

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób przekazane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane po 25 maja 2018 roku:

1. BPIK Sp. z o.o. – Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – Klienci

2. BPIK Sp. z o.o. – Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – Kontrahenci

3. BPIK Sp. z o.o. – Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – Pracownicy kontrahentów

4. BPIK Sp. z o.o. – Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego w PSZOK

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych przez BPIK Sp. z o.o. przetargów publicznych:

Pliki do ściągnięcia:

BPIK Sp. z o.o. – Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – PZP

BPIK Sp. z o.o. – Wzór oświadczenia dla wykonawców – PZP

W wyżej wymienionych dokumentach przed wysłaniem zgłoszenia ofertowego należy uzupełnić następujące pola; Nazwa, Numer, Tryb.

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT