Usługi

Nasze usługi

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów

Wywóz i utylizacja odpadów płynnych

Usługi transportowe

Teleinspekcja rurociągów

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

Wywóz, segregacja i odzysk odpadów stałych

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT