Nasze usługi

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów

Wywóz i utylizacja odpadów płynnych

Usługi transportowe

Teleinspekcja rurociągów

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

Wywóz, segregacja i odzysk odpadów stałych

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Adres:

 ul. Jagiełły 13

43-155 Bieruń Nowy

Godziny otwarcia:

Pon – Pt: 7:00 – 15:00 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT