Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna

Zarząd BPIK Sp. z o.o. działając w oparciu o uzyskane decyzje zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna wprowadza nowe stawki za wykonywanie ww. czynności:

Lp.Rodzaj usługiCena nettoCena brutto
1Opłata za wywóz odpadów płynnych na terenie gminy Bieruń (wozem asenizacyjnym o poj. 6m3) 170,00 zł 183,60 zł
2Opłata za wywóz odpadów płynnych na terenie gmin Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin 199,00 zł 214,92 zł

Powyższe ceny obowiązują od 01.06.02022 r.

Poprzedni Przycinka gałęzi drzew i krzewów

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT