Informacja dotycząca mycia pojemników

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem w dniach 4 – 7 kwietnia br. (rejony VI – IX) oraz 11 – 15 kwietnia br. (rejony I – V) realizowane będzie mycie
i dezynfekcja
pojemników na odpady zmieszane. 

Prosimy o pozostawienie pojemników po odbiorze odpadów celem poddania ich wspomnianym powyżej zabiegom.

Z góry dziękujemy za ułatwienie realizacji planowanego zadania.

Poprzedni Informacja dotycząca segregacji odpadów

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT