Komercyjny wywóz odpadów zielonych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia oraz placówkom administracji samorządowej uruchamia nową usługę komercyjnego transportu odpadów zielonych z posesji do PSZOK.

 Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, że sprzed posesji odbierane będą bezpłatnie w dalszym ciągu odpady zielone w łącznej ilości 2 sztuk worków co dwa tygodnie. Większe ilości odpadów zielonych można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać do PSZOK.

 Usługa komercyjnego transportu odpadów zielonych do PSZOK, wykonywana będzie w każdy poniedziałek miesiąca po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu do BPIK Sp. z o.o.  (tel. 32 216 27 64 wew. 22 lub 697 605 030).

Zgłoszenia należy dokonać do piątku, do godz. 14.00 w tygodniu poprzedzającym termin odbioru odpadów.

Odpady będą odbierane w specjalnie dedykowanych do tego celu i oznaczonych workach. W cenie worka skalkulowana została usługa transportu.

Koszt usługi transportowej – 3,50 zł. za każdy worek 120 litrowy.

Worki do nabycia w siedzibie Spółki:

43 – 155 Bieruń, ul. Jagiełły 13, w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.     

Poprzedni Zmiana terminu dezynfekcji pojemników

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT