Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Bojszowskiej dzielnicy Kolonia Bieruńska i Jajosty w Bieruniu.

3 czerwca 2022 - In Przetargi zakończone

Przetarg został zakończony, w jego wyniku został wybrany oferent: Biuro projektów graficznych, pracownia projektów PLATAN mgr inż. Michał Grzyb, ul. Krakowska 17, 43-150 Bieruń

Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Bojszowskiej dzielnicy Kolonia Bieruńska i Jajosty w Bieruniu.

 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT