Komercyjny wywóz odpadów zielonych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia uruchamia nową usługę komercyjnego transportu odpadów zielonych z posesji zamieszkałych do PSZOK.  Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, że sprzed posesji odbierane będą bezpłatnie w dalszym ciągu odpady zielone w łącznej ilości 2 sztuk worków co dwa tygodnie. Większe ilości odpadów zielonych można […]

Zmiana terminu dezynfekcji pojemników

Szanowni Mieszkańcy z uwagi na panującą pandemię COVID – 19 i brak możliwości realizacji harmonogramu wywozu odpadów w miesiącu kwietniu br., w temacie dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane informujemy, iż  następuje zmiana terminu w/w. usługi. Nowy termin będzie realizowany od dnia 04.05.2021 r. – 14.05.2021 r.   przez firmę SUEZ Południe Sp. z o.o. Prosimy o […]

Zmiana zasad korzystania z PSZOK

Szanowni Mieszkańcy informujemy, iż od dnia 01.04.2021 r. korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Gminy Bieruń możliwe jest tylko z użyciem Karty użytkownika PSZOK. Jak można odebrać kartę? Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości zamieszkałej musi złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wnioski o […]

Organizacja pracy BPIK w czasie pandemii

Szanowni Mieszkańcy Mając na uwadze dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov2 oraz z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy Spółki, zmuszeni jesteśmy podjąć szczególne środki ostrożności zabezpieczając pracowników BPIK Sp. z o. o. przed ewentualnym zakażeniem Covid-19. Od 02.11.2020 r. biura i kasa Spółki zostają zamknięte dla klientów BPIK Sp. z o. o. do odwołania Wszelkie […]

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT