Życzenia bożonarodzeniowe

W tę cichą i świętą NOC NARODZENIA CHRYSTUSA, gdy Bóg wprawił w zdumienie człowieka i cały świat, życzymy, aby Boży pokój, radość i nadzieja wypełniły po brzegi Wasze serca i każdą chwilę kolejnego roku.

Informacja dotycząca pracy PSZOK-ów w okresie świąteczno- noworocznym

Szanowni Mieszkańcy gminy Bieruń informujemy, iż w dniach 24.12.2021 r. (Wigilia) i 31.12.2021 r. (Sylwester) PSZOK będzie CZYNNY od 8:00 do 14:00.

Informacja dotycząca zagospodarowania odpadów typu papa, ondulina, wełna mineralna.

Informacje dotyczące zagospodarowania odpadów takich jak: papa, ondulina, wełna mineralna można uzyskać pod numerem telefonu 32 70-70-120 firma Master Odpady i Energia Sp. z o.o. – Tychy, ul. Serdeczna 100

Artykuł – Deszczówka

Deszczówka Żyjemy w czasach w których woda staje się zasobem deficytowym, nie dość że dostawy wody stale drożeją, to jest jej coraz mniej. Zasadnym wydaje się więc magazynowanie wody deszczowej. Przy budowie domu łatwo niewielkim kosztem zaplanować zbiorniki do magazynowania deszczówki. Posiadacze domów już istniejących również mogą doposażyć się w zbiorniki do magazynowania wody, którą […]

Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. działając w oparciuo obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) informuje, iż zabronione jest odprowadzanie wód opadowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych, […]

Zmiany organizacyjne na PSZOK przy ul. Chemików w dniu 10.09.2021

UWAGA! W dniu 10 września 2021 roku, na terenie Gminy Bieruń odbędzie się Rajd Śląska. Z uwagi na to, że odcinek drogi gdzie mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chemików 100 zostanie wyłączony z ruchu w godzinach od 10:00 do 16:00 będzie utrudniony dostęp do w/w punktu. Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do […]

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych

UWAGA MIESZKAŃCY! Uprzejmie przypominamy, że od 1 czerwca nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych. W zabudowie JEDNORODZINNEJ odpady zielone będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada, raz na 2 tygodnie wg harmonogramu, w ilościach nie większych niż: 2 worki 120 l jednorazowo: w okresie od kwietnia do września 3 worki 120 l jednorazowo: w okresie […]

Nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy !Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.06.21  obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bieruń. Źródło: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-119-2021.html

Harmonogram na rok 2021 wraz z udostępnieniem nowej usługi

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia uruchamia nową usługę komercyjnego odbioru ponad normatywnych odpadów zielonych z posesji zamieszkałych. Usługa polega na transporcie odpadów do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykonywana będzie w każdy poniedziałek po wcześniejszym zgłoszeniu w BPIK Sp. z o.o. tel. 32 216 27 64  wew. 22 lub […]

Organizacja pracy BPIK Sp z o.o. od dnia 14 maja 2021

Szanowni Mieszkańcy !
Uprzejmie informujemy , że od dnia 14 maja 2021 zmieniają się godziny urzędowania Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp z o.o.

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT