Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. działając w oparciuo obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) informuje, iż zabronione jest odprowadzanie wód opadowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych, […]

Zmiany organizacyjne na PSZOK przy ul. Chemików w dniu 10.09.2021

UWAGA! W dniu 10 września 2021 roku, na terenie Gminy Bieruń odbędzie się Rajd Śląska. Z uwagi na to, że odcinek drogi gdzie mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chemików 100 zostanie wyłączony z ruchu w godzinach od 10:00 do 16:00 będzie utrudniony dostęp do w/w punktu. Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do […]

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych

UWAGA MIESZKAŃCY! Uprzejmie przypominamy, że od 1 czerwca nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych. W zabudowie JEDNORODZINNEJ odpady zielone będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada, raz na 2 tygodnie wg harmonogramu, w ilościach nie większych niż: 2 worki 120 l jednorazowo: w okresie od kwietnia do września 3 worki 120 l jednorazowo: w okresie […]

Nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy !Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.06.21  obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bieruń. Źródło: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-119-2021.html

Harmonogram na rok 2021 wraz z udostępnieniem nowej usługi

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia uruchamia nową usługę komercyjnego odbioru ponad normatywnych odpadów zielonych z posesji zamieszkałych. Usługa polega na transporcie odpadów do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykonywana będzie w każdy poniedziałek po wcześniejszym zgłoszeniu w BPIK Sp. z o.o. tel. 32 216 27 64  wew. 22 lub […]

Organizacja pracy BPIK Sp z o.o. od dnia 14 maja 2021

Szanowni Mieszkańcy !
Uprzejmie informujemy , że od dnia 14 maja 2021 zmieniają się godziny urzędowania Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp z o.o.

Informacja dot. wywozu odpadów zielonych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia uruchamia nową usługę komercyjnego odbioru ponad normatywnych odpadów zielonych z posesji zamieszkałych. Usługa polega na transporcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykonywana będzie w każdy poniedziałek po wcześniejszym zgłoszeniu w BPIK Sp. z o.o. tel. 32 216 27 64 wew. 22 […]

10 Maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji DNIA KOMUNALNIKA… Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej przypada 10 maja. Z tej okazji Zarządowi Spółki Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej składamy najserdeczniejsze życzenia, niech wykonywana przez Was praca stale daje satysfakcję i będzie doceniana przez mieszkańców, a także pracowników spółki. Życzymy jak najmniej awarii i trudnych do rozwiązania spraw, oby wprowadzane zmiany oraz regularne doposażenia […]

Nabór na stanowisko – Główny Księgowy

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Główny księgowy Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki rachunkowość lub finanse, mile widziane branżowe uprawnienia i licencje, Co najmniej 5 lat pracy na samodzielnych stanowiskach związanych z księgowością, Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego oraz rachunku kosztów, Znajomość sprawozdawczości finansowej, […]

Komercyjny wywóz odpadów zielonych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia uruchamia nową usługę komercyjnego transportu odpadów zielonych z posesji zamieszkałych do PSZOK.  Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, że sprzed posesji odbierane będą bezpłatnie w dalszym ciągu odpady zielone w łącznej ilości 2 sztuk worków co dwa tygodnie. Większe ilości odpadów zielonych można […]

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT