Informacja dot. wywozu odpadów zielonych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia oraz placówkom administracji samorządowej uruchamia nową usługę komercyjnego odbioru ponad normatywnych odpadów zielonych z posesji. Usługa polega na transporcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykonywana będzie w każdy poniedziałek po wcześniejszym zgłoszeniu w BPIK Sp. z o.o. tel. 32 216 27 64 wew. 22 lub 697 605 030. (zgłoszenia należy dokonać do godz. 14.00 w tygodniu poprzedzającym termin odbioru odpadu).

Koszt usługi transportowej – 3,50 zł. za każdy worek 120 litrowy.

Worki do nabycia w w/w cenie, w siedzibie Spółki:

43 – 155 Bieruń, ul. Jagiełły 13, w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 14.00.     

Poprzedni 10 Maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT