Zmiana zasad korzystania z PSZOK

Szanowni Mieszkańcy

informujemy, iż od dnia 01.04.2021 r. korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie Gminy Bieruń możliwe jest tylko z użyciem

Karty użytkownika PSZOK.

Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości zamieszkałej musi złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wnioski o wydanie oraz odbiór kart PSZOK składa Zarządca nieruchomości

Karta zostanie wydana od razu, jeżeli:

  • wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty,
  • właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji – w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji.
O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

Kto może odebrać kartę?

Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który składa deklarację. Aby złożyć ją poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również podpisanego przez właściciela druku pełnomocnictwa.

  • Zobowiązania osoby dysponującej kartą
    Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do korzystania z karty zgodnie z Regulaminem, odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie osobom trzecim.
Poprzedni Organizacja pracy BPIK w czasie pandemii

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT