Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna

Zarząd BPIK Sp. z o.o. działając w oparciu o uzyskane decyzje zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportowania nieczystości ciekłych z terenu gmin Bojszowy, Imielin, Chełm Śl. oraz Miedźna wprowadza nowe stawki za wykonywanie ww. czynności:

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto
1 Opłata za wywóz odpadów płynnych na terenie gminy Bieruń (wozem asenizacyjnym o poj. 6m3)  170,00 zł  183,60 zł
2 Opłata za wywóz odpadów płynnych na terenie gmin Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin  199,00 zł  214,92 zł

Powyższe ceny obowiązują od 01.06.02022 r.